Кръгла маса на тема: "Силата на консенсуса“

На 31 март от 11.00 часа в Дом на културата "Борис Христов“, ще се състои кръгла маса на тема: "Силата на консенсуса“. Тя е заключително събитие по проект "Развитие на компетентности за демократична култура чрез неосократически диалог“ на ПУ "Паисий Хилендарски“. Ще бъдат представени резултатите от проекта и основният продукт "Силата на консенсуса. Наръчник за учители“.

Програмата на събитието включва и работилница (уъркшоп) "Диалогични игри“, част от годишната програма на Клуба за ентусиазъм и професионализъм, към катедра Философия, създаден съвместно с Регионално управление на образованието – Пловдив.Учителите по философия и гражданско образование от област Пловдив, не само ще се запознаят, но и ще имат възможност да разиграят неосократически диалог, за да използват методологията му в учебните часове.