Компетентности във философското и гражданско образование – защо и как?

 Клуб за ентусиазъм и професионализъм към катедра „Философия“

Покана за участие в работилница

на тема

Компетентности във философското и гражданско образование – защо и как?

26 ЮНИ 2023 г. от 17:00 до 19 ч.

в ПУ „П. Хилендарски“, Ректорат, семинарна зала 11, 3 етаж

Въз основа на разбирането за ориентирането към компетентности като нова парадигма на целеполагане в образованието, ще изследваме заедно: какво означава да ориентираме образованието към култивиране на компетентности, кои компетентности са особено важни и приложими за качествено образование по философия и ГО. Ще упражним аналитични умения като анализираме какви компетентности се култивират чрез конкретни учебни дейности от учебници и други образователни ресурси. Ще насърчим творческото си мислене като набележим дейности за развиване на определени компетентности.

Събитието се организира от катедра Философия на ПУ “Паисий Хилендарски”, съвместно с РУО гр. Пловдив.

 

Модератор: гл. ас. д-р Евелина Варджийска

 Катедра „Философия“