ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по повод 20-годишнината от създаването на специалност Философия’в Пловдивския университет

 ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по повод 20-годишнината от създаването на специалност Философия’в Пловдивския университет

ГРАНИЦИ НА ЧОВЕШКОТО: УЯЗВИМОСТ И УСИЛВАНЕ

Пловдив, 1-2.12.2023 г.

зала "Компас" и 13 аудитория

 

 

 

 

Философско-исторически факултет, катедра „Философия“

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

по повод 20-годишнината от създаването на специалност Философия в ПУ

 

ГРАНИЦИ НА ЧОВЕШКОТО: УЯЗВИМОСТ И УСИЛВАНЕ

 

Пловдив, 1-2.12.2023 г.

 

Линк за Zoom https://us02web.zoom.us/j/82382150981

 

Meeting ID: 823 8215 0981

 

Петък, 1.12.2023 г., ПУ, Ректорат, зала ‚Компас‘

 

11.00: Откриване на конференцията: Стойка Пенкова (Декан на Философско[1]историческия факултет)

 

Заседание 1, Тема: Феноменологически рефлексии

 

Водещ: Тодор Петков

 

11.10-11.40: Паула Ангелова, ПУ – Към една феноменология на уязвимостта (онлайн)

 

11.40-12.10: Валентин Калинов, ПУ – Уязвимост и истина на човешкото: върху смисъла в

 

психотерапията (онлайн)

 

12.10-12.40: Тодор Петков, ПУ – Онтология на практическите светове

 

12.40-13.00: Дискусия

 

13.00-14.00 (обедна почивка - сандвич и чаша вино за гостите и участниците)

 

Заседание 2, Тема: Културологични траектории

 

Водещ: Евелина Варджийска

 

14.00-14.30: Дарин Тенев, ПУ – Граматика и философско мислене

 

14.30-15.00: Христо Тодоров, НБУ – Петер Бири за уязвимостта на човешкото

 

достойнство

 

15.00-15.30: Райчо Пожарлиев, ПУ – Вечност на разположение

 

15.30-16.00: Евелина Варджийска, СУ – За целите на образованието (по философия)

 

Философско-исторически факултет, катедра „Философия“

 

16.00-16.20: Дискусия

 

16.20-16.30 (кафе-пауза)

 

Заседание 3, Тема: Картини от едно възможно бъдеще

 

Водещ: Мартина Минева

 

16.30-17.00: Иван Чалъков и Ирина Поправко, ПУ – Отвъд Гея – елементи от едно ново

 

всекидневие

 

17.00-17.10: : Дискусия

 

17.10-17.40: Свръхмодерен капитализъм и предизвикателството на бъдещето

 

(Представяне на новия англоезичен брой на сп. Социологически проблеми)

 

Водещ: Валентин Аспарухов

 

Участници: Деян Деянов и Мартина Минева

 

17.40-18.10: Деян Деянов, ПУ – Свръхмодерен капитализъм и метаболичен разлом (за

 

бъдещето на човека)

 

18.10-18.20 - Дискусия

 

18.20 (коктейл за гостите и участниците)

 

Събота, 2.12.2023 г., ПУ, Ректорат, зала ‚Компас‘ и 13 аудитория

 

Заседание 1, зала Компас

 

Тема: Тяло и технологии

 

Водещ: Иван Колев

 

09.30-09.55: Иван Колев, ПУ – Усилване на

 

красотата: граници и уязвимост

 

09.55-10.20: Златина Желязкова, ПУ – Човек в

 

линии

 

10.20-10.45: Гергана Пенджурова, ПУ – Уязвимост

 

в началото на живота: моралните проблеми

 

около изкуствените утроби

 

10.45-11.10: Доротея Белчева, University of Exeter

 

– Преживяване на красивото чрез

 

Заседание 2, 13 ауд.

 

Тема: Общество и технологии

 

Водещ: Олга Симова

 

09.30-09.55: Олга Симова, ПУ – Човешката

 

уязвимост и променящите се социално[1]политически контексти

 

09.55-10.20: Стоян Ставру, ПУ – Цъфтежът и

 

икономиката: между ин и ян собствеността

 

10.20-10.45: Сава Стефанов, ПУ – Границите

 

на пространството: политикономия на

 

умните градове

 

10.45-11.10: Делян Недев, УННС – Върху някои

 

правни проблеми, които електронната

 

Философско-исторически факултет, катедра „Философия“

 

биороботизирано тяло. Въздействие на

 

напредналите технологии върху естетическите

 

възприятия на човека (онлайн)

 

11.10-11.30 Дискусия

 

идентичност поставя

 

11.10-11.30 Дискусия

 

11.30-11.45 (кафе-пауза)

 

Заседание 3, зала Компас

 

Тема: Антропо-теологически вариации

 

Водещ: Борислава Петкова

 

11.45-12.10: Галин Пенев, БАН – За възможния

 

технологичен гносис

 

12.10-12.35: Борислава Петкова, ПУ – Човешкото

 

и дяволското пространства или за

 

пропускливостта на границите

 

12.35-13.00: Недялка Тошева, ПУ – От човечност

 

към вечност: Възможно ли е раят да бъде място

 

на земята?

 

13.00-13.25: Атанас Нанев, ПУ – Технологията

 

като израз на вътрешното състояние на човека

 

13.25-13.50: Стоян Чиликов, ПУ – Страданието и

 

греха според текстовете на древните и

 

съвременните евхологии (онлайн)

 

13.50-14.00: Дискусия

 

Заседание 4, 13 ауд.

 

Тема: Епистемо-логически вариации

 

Водещ: Деница Желязкова

 

11.45-12.10: Анна Бешкова, СУ – Собствените

 

имена

 

12.10-12.35: Мартина Минева, ПУ – За

 

границите на абдуктивния извод

 

12.35-13.00: Мадлен Елчинова, СУ – Докъде се

 

простира нормативността по отношение на

 

убежденията ни?

 

13.00-13.25: Деница Желязкова, ПУ –

 

Проблемът за разбирането: граници на

 

използваните от изкуствения интелект

 

езикови модели

 

13.25-13.50: Стефан Караиванов, ПУ – Граници

 

на обидата: Пресупозиции, предпредикати,

 

предположения

 

13.50-14.00: Дискусия

 

14.00-14.30 (обедна почивка - сандвич и чаша вино за гостите и участниците)

 

Заключително заседание:

 

Водещ: Ина Димитрова

 

14.30-15.00: Емил Григоров, Collège François-Xavier-Garneau, Université Laval – Етико[1]политически съображения в противовес на стремежа към съвършенство (онлайн)

 

15.00-15.20: Дискусия

 

15.20 Закриване на конференцията (Валентин Аспарухов, катедра „Философия“)