Катедра Философия представя: От грешка и грях към грешките в правото

СТУДЕНТСКИ ФИЛОСОФСКИ СЕМИНАР

Катедра „Философия“

съвместно с КЛУБ НА ЦИВИЛИСТА

Ви канят на

Кръгла маса:

От грешка и грях към грешките в правото

Участват:

доц. дфн Стоян Ставру (ПУ, БАН), доц. д-р Ангел Шопов (ПУ), доц. д-р Валентин Аспарухов

гл. ас. д-р Делян Недев (УНСС)

 

02.12. 2022 г., 13:00 часа,

зала „Компас“, Ректорат

Събитието е част от програмата на семинара за академичната 2022/23