ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЯТ ОБРАТ В ЛОГИКАТА: ОРГАНОНИТЕ

 Научна сесия на тема: ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЯТ ОБРАТ В ЛОГИКАТА: ОРГАНОНИТЕ, организират катедра „Философия“ от Философско-исторически факултет при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Департамент по философска логика. Място и дата на събитието: 16-ти декември, (307 зала в Ректорат на ПУ).

Ето и цялата програма:

 

13.00-13.10. Официално откриване на сесията – Валентин Аспарухов, директор на Департамента по философска логика към Академична ризома „Критика и хуманизъм”

Заседание 1: ТРАДИЦИИ, САМОНАСЛЕДЯВАНИЯ, ОРГАНОНИ

водещ: Милена Ташева

13.10-14.00 - Мартина Минева доклад на тема "От изстрадан успех към традиционализиране: Кеплеровата "война с Марс".

14.00-14.40 - Деян Деянов доклад на тема: "Традиционализиране и самонаследяване (некласическият трансцендентализъм: как в действителност се оказват възможни априорните синтези?"

14.40-15.00 – кафе-пауза

Заседание 2: ОБНОВЛЕНИЯ В ЛОГИКАТА И В АНАЛИТИЧНИЯ МЕТОД

водещ: Мартина Минева

15.00-15.40 - Валентин Аспарухов доклад на тема "Несъизмеримост и философска логика"

15.40-16.10 - Милена Ташева доклад на тема "Отрицанието като лишеност - един методологически инструмент в света на всекидневието и логиката на практиката".

16.10-16.40 - Деница Желязкова доклад на тема "Съвременната аналитична метафизика като „Коперниканска революция“ във философията – обхват на аналитичния метод".

16.40-17.00 – Стефан Караиванов (3 курс философия) доклад на тема „Колингууд – за пресупозициите и логиката на практиката“.

17.00-17.20 – Мария Дафчева (1 курс философия) доклад на тема „За релационността на релационните свойства“

17.20-17.30 – кафе-пауза

Заседание 3: КНИГА НА ФОКУС

водещ: Валентин Аспарухов

17.30-18.00 - Тодор Петков доклад на тема "За самонадживяването на генеративния homo logicus - коментар към Надживявания на С. Събева"

18.00-18.30 - Дискусия върху книгата