Философско-исторически факултет с мащабна научна конференция с международно участие на тема: Хуманитарното и социалното познание – разкази и хоризонти

 По повод честванията на 20 години от създаването на Философско-историческия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в периода 15-17 май 2024 година ще се проведе Научна конференция с международно участие на тема: Хуманитарното и социалното познание – разкази и хоризонти.

Откриването на събитието ще бъде на 15 май от 14 часа в 6 аудитория на Ректората с церемония по удостояване с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на проф. д.с.н. Кольо Коев, която може да се проследи на Фейсбук страницата на Философско-историческия факултет.

Церемонията ще бъде последвана от откриване и поздрави от Декана на Философско-историческия факултет и Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, поздравителни думи от предишните декани на факултета и поздравления от официални лица.

Прочети още...

Пловдивският университет връчва званието „доктор хонорис кауза“ на проф. Кольо Коев - един от най-изявените съвременни социолози в България.

 Професор Кольо Коев е знаково име за българската научна мисъл. През годините той не само е поддържал най-високо ниво на изследване и развитие на социологическата мисъл, но и е допринасял непрестанно за високия престиж на българската наука в чужбина.

Тук ще очертаем някои от научните резултати, допринесли за развитието на няколко научни направления в областта на социологията. Още от 1980-те години, но с особена сила през 1990-те години професор Коев разгръща мощен проект за некласическа феноменологическа социология на основата на работите на късния Хусерл и най-вече на Алфред Шютц (когото проф. Коев въвежда в България – изданията на Чужденецът (ЛИК, 1999) и на Смисловото изграждане на социалния свят (Критика и хуманизъм, 2010) на Шютц, които той подготвя, са неоценими в областта на висшето образование по социология, философия, културология). Това позволява продуктивен диалог с водещи имена в областта, като сред резултатите от този диалог е воденият от проф. Коев извънреден чуждоезичен брой на списание Критика и хуманизъм от 1990 г., посветен на темата PhenomenologyasaDialogue (SpecialIssue, 1990), където наред с българските изследователи с текстове се включват и имена като Р. Гратхоф, Т. Лукман, Ст. Файткус, Иля Срубар, М. Мафезоли и други, с които сътрудничеството продължава и през идните години.

Прочети още...

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по повод 20-годишнината от създаването на специалност Философия’в Пловдивския университет

 ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по повод 20-годишнината от създаването на специалност Философия’в Пловдивския университет

ГРАНИЦИ НА ЧОВЕШКОТО: УЯЗВИМОСТ И УСИЛВАНЕ

Пловдив, 1-2.12.2023 г.

зала "Компас" и 13 аудитория

 

 

Прочети още...

Компетентности във философското и гражданско образование – защо и как?

 Клуб за ентусиазъм и професионализъм към катедра „Философия“

Покана за участие в работилница

на тема

Компетентности във философското и гражданско образование – защо и как?

26 ЮНИ 2023 г. от 17:00 до 19 ч.

в ПУ „П. Хилендарски“, Ректорат, семинарна зала 11, 3 етаж

Въз основа на разбирането за ориентирането към компетентности като нова парадигма на целеполагане в образованието, ще изследваме заедно: какво означава да ориентираме образованието към култивиране на компетентности, кои компетентности са особено важни и приложими за качествено образование по философия и ГО. Ще упражним аналитични умения като анализираме какви компетентности се култивират чрез конкретни учебни дейности от учебници и други образователни ресурси. Ще насърчим творческото си мислене като набележим дейности за развиване на определени компетентности.

Събитието се организира от катедра Философия на ПУ “Паисий Хилендарски”, съвместно с РУО гр. Пловдив.

Прочети още...

научна сесия по логика, организира Катедра Философия при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 Научната сесия по логика, организирана от Департамента по философска логика и катедрите "Социология и науки за човека" и "Философия" към ФИФ. Събитието ще се проведе в Пловдив на 26-ти и 27-ми май (петък и събота) под наименованието „Несъизмеримостта: традиции и революции в историята на логиката (логическите парадигми и праксеологическия обрат)”

Прочети още...

Кръгла маса на тема: "Силата на консенсуса“

На 31 март от 11.00 часа в Дом на културата "Борис Христов“, ще се състои кръгла маса на тема: "Силата на консенсуса“. Тя е заключително събитие по проект "Развитие на компетентности за демократична култура чрез неосократически диалог“ на ПУ "Паисий Хилендарски“. Ще бъдат представени резултатите от проекта и основният продукт "Силата на консенсуса. Наръчник за учители“.

Програмата на събитието включва и работилница (уъркшоп) "Диалогични игри“, част от годишната програма на Клуба за ентусиазъм и професионализъм, към катедра Философия, създаден съвместно с Регионално управление на образованието – Пловдив.

Прочети още...