Догоните, които танцуваха в Пловдив - част от еврокултурната столица

Taki dogoni2019 година е към края си. По особен начин тя бе значима за Пловдив като Европейска столица на културата. Съвсем заслужено в културния календар се вписаха стотици събития, които оставиха значим отпечатък в съзнанието не само на пловдивчани, но на всички онези стотици хиляди туристи, които по една или друга причина посетиха Пловдив през 2019 година. Обаче и преди и сега, а сигурно и занапред като едно от най-значимите събития е и ще бъде Международния фолклорен фестивал. В годината на еврокултурна столица по пловдивските улици и сцени дефилицираха догони. Африканско племе, което е колкото магично, толкова и непознато. Затова в следващите редове за кратко ще се опитаме да ви го представим през погледа на д-р Таки Тавитян, която по време на феста беше гид на фолклорния състав от догони.

Прочети още...

Бежанецът, Нереализираният висшист и Социалистическият човек отново „се срещат“?

Plakat - MU konf. 25-6 okt 2019 sm     Конференция на тема „Социалната уязвимост: социоаналитични измерения“ ще се проведе на 25 и 26 октомври 2019 г., петък (от 10.30 ч.) и събота (от 9.30 ч.) в зала „КОМПАС“ на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24. Събитието събира в критически диалог млади учени и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ на Философско-историческия факултет на ПУ - екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН), и водещи учени от областта на хуманитарните и социалните науки. ВХОД СВОБОДЕН!!!

Прочети още...

Работата по проект „Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“ продължава!

„Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“ На 11.10.2019г. се състоя втори работен семинар по проект „Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“. Проектът се осъществява от екипа на катедра „Социология и науки за човека“ при „Философско-исторически факултет“ на Пловдивския университет „П.Хилендарски“ и е финансиран от направление „Научна и проектна дейност“ към ПУ.

Прочети още...

Нереализираният висшист, Социалистическият човек и Бежанецът се "срещат" на обща конференция в ПУ?

   socio-novina1  Конференция на тема „СОЦИОАНАЛИЗА НА САМОНАСЛЕДЯВАНЕТО КАТО ПРОБЛЕМАТИКА“ събира в критически диалог екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН) и водещи учени от Академична ризома „Критика и хуманизъм“. Събитието ще се проведе на 17 ноември 2018 г. от 9:30 ч. в зала "Компас" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски",
 ул. "Цар Асен" № 24, гр.Пловдив. От 14 ч. в същата зала ще бъде премиерата на бр. 1/2018 г. на сп. Социологически проблеми на тема "Социоанализа на самонаследяването". ВХОД СВОБОДЕН!

     На конференцията ще бъдат представени най-актуалните научноизследователски рефлексии върху различни засрещания между теория, методология и емпирия в проблематиката на Пловдивската социоанализа на самонаследяването. За нея е специфично, че засяга съвременната ситуация, която ни сблъсква с натрапващи се феномени, афективни форми, преминаващи през всички срезове на социалното – от непоносимостта към малцинствата и бежанците, през лицемерието в политическите скандали или свадите в семействата, раздирани от социални неравенства, до начините, по които диктатът на новите технологии и социалните мрежи, но и глобалната несигурност предопределят базовите модуси на всекидневното.

Прочети още...