Учат магистри как по-добре да управляват обществените поръчки и публичните финанси

paunov PAВсе повече са дипломиралите се в специалността "Публична администрация в ЮФ на ПУ

 

Управление на обществените поръчки” е най-новата дисциплина, която се въвежда от тази учебна година в магистърската програма „Публична администрация” към Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Това съобщи доц. д-р Христо Паунов, който е ръководител на програмата и заместник-декан на ЮФ.

Освен това бъдещите студенти, които вече се записват в програмата ще учат и допълнителна дисциплина по Управление на публичните финанси, тъй като обществото е все по-чувствително на тема как се изразходват държавните средства, които основно се формират от данъците. „Целта е по този начин да подготвим кадри, които наистина разумно и правилно да управляват средствата, които се генерират в обществения всекидневен оборот”-обясни доц. Паунов. Той уточни, че на изключителен интерес се радва и сравнително новата, не само за Пловдив, но и за цялата страна дисциплина „Електронно управление”, която се преподава от един от водещите експерти в България.


     Магистърската програма „Публична администрация” е и с юридическа насоченост, тъй като кадрите в публичното управление, освен целенасочени решения, трябва да могат да взимат и законосъобразни такива. Обучението е за срок от 3 семестъра и в нея се записват не само прависти или икономисти, но е изключително полезно и за лекари, инженери, счетоводители, особени такива, които вече работят в публичната държавна или общинска администрация.

В момента върви записването за новата учебна година в реномираната магистърска програма.


     Ръководителят на програмата доц. д-р Христо Паунов поясни, че научно образователната степен „магистър по публична администрация“ е официално призната и предвидена в Каталога на специалностите във висшето образование.

Завършилите магистърската програма вече отчитат задоволство от инвестираното време в изучаването на дисциплините в учебния ѝ план. Признават, че Администрациите „са засипани” с много и постоянно изменящо се законодателство, с наредби и инструкции, което поставя пред служителите високи изисквания, причинява стрес. От друга страна гражданите, също поставят изисквания, защото имат право на добра администрация и зачитане на правата им. Програма като „Публичната администрация” е предназначена да направи възможно и постижимо решаването  на тези изисквания – „публичните администратори”  да бъдат с професионална подготовка, за да има достойно и осмислено изпълнение на служебните задачи, а гражданите да разчитат на компетентна администрация с приветливо лице, извършваща полезни и необходими функции с натрупани знания и умения.

снимка: доц. д-р Христо Паунов с дипломирали се магистри в специалността "Публична администрация"

 

Петър Селимов