Заместник-омбудсманът на България с открита лекция пред студенти-прависти в ПУ

kolaj Kovacheva1

Инициативата бе на Кръжока по международноправни науки

 

Преподаватели, студенти и гости посрещнаха в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ заместник-омбудсмана на Република България - доц. д-р Диана Ковачева. Това стана по време на  сбирка на Кръжока по международноправни науки към Юридическия факултет на ПУ.  Това никак не е случайно, защото именно Диана Ковачева е утвърден специалист по международно право, а последната и издадена книга в тази област е  „Индивидът в международното право“.

 

Поканата към заместник-омбудсмана на България да се срещне с бъдещите юристи  бе отправена от проф. д-р Ирена Илиева, която е водещ преподавател по дисциплината „Международно публично право“ и гл. ас. д-р Гергана Гозанска,  ръководител на Кръжока по международноправни науки. Бъдещите млади юристи дискутираха с Диана Ковачева каква е международната правосубектност на физическите лица в контекста защитата на правата на човека, международното хуманитарно и международното наказателно право.

Един от студентите, който има  изявен интерес към тази област на правната наука и с интерес изслуша лекцията на бившия министър на правосъдието, каквато беше Диана Ковачева в периода 2011-2013, бе Магдалена Петкова от 4 курс от специалността "Право", редовно обучение. Тя не скри задоволството си от представянето на темата и я определи като изключително тежка. Според нея, доц. Диана Ковачева, освен много компетентен професионалист и завладяващ оратор, е и добър лектор. След като беше запитана дали смята да продължава да посещава сбирките на Кръжока, Магдалена отговори, че тъй като досега участието в Кръжока ѝ е донесло само позитиви и натрупани знания,  тя не смята да преустановява това и занапред.


kolaj KovachevaСлед публичната лекция, се проведе и непредвидена, но пък много полезна дискусия за това как студентите виждат мястото на човека  в международното право и доколко той самият, като физическо лице, като субект на правото в международните отношения, би намерил защита на своите права и интереси. „Днес за пръв път присъствах на Кръжока по международноправни науки. Бях силно впечатлен от гост-лектора.Прекрасно е, че лекцията премина и в дискусия. Редица студенти, а и преподаватели изявиха своето мнение по въпроса и зададоха свои такива. Лекторът говореше изключително достъпно и увлекателно. Бих искал да изкажа своето лично впечатление от гл. ас. д-р Гергана Гозанска, от нейното представяне и встъпителните думи които каза днес. Тя е преподавала преди година на мен и моите колеги от трети курс, като направи дисциплината „Международно публично право“ много по-интересна за всички нас“ - това сподели пък Лъчезар Енчев, който е студент в 3-ти курс, специалност „Право“, редовно обучение. 

     Както Магдалена, така и той, заедно със свои приятели ще  участват в активно в дейността на Кръжока. Това неминуемо радва техните преподаватели. Затова и проф. д-р Ирена Илиева заяви, че предизвикателствата пред съвместната им работа тепърва предстоят: „В България тази тема, която представи  доц. Диана Ковачева, не е много изследвана, и от тази гледна точка, книгата ѝ, заедно с  лекцията ѝ в Юридическия факултет  в Пловдив, са съществен принос, за да може да се утвърди и да се наложи вече, и да е ясно за обществото, че индивидът е субект на международното право. Струва ми се, че по тази тема трябва повече да се говори в публичното пространство. С тази лекция се постави силно  ново начало на дейността на Кръжока по международноправни науки. Надявам се за в бъдеще студентите да допринесат за тези предизвикателства, за тези проблеми, които все пак продължават да си стоят пред международното право“ - допълни проф. Илиева, която е и директор на Института за държавата и правото към БАН.

     Диана Ковачева предизвика публиката като постави въпроса  и за новите субекти на 21 век - за транснационалните корпорации, за изкуствения интелект и не подмина и новите тенденции в работата на Омбудсмана на РБ. Преди да си тръгне от ПУ „Паисий Хилендарски“, от името на Деканското ръководство на ЮФ, доц. д-р Христо Паунов поздрави заместник-омбудсмана на България, която също е университетски преподавател и ѝ поднесе скромен подарък.

     Той припомни, че Юридическият факултет вече е домакинствал и среща на студентите с омбудсмана на страната Мая Манолова. „Ако има интерес от страна на сегашните студенти, които не са били на предишното посещение на г-жа Манолова, то е възможно да организираме подобна среща“ - допълни заместник-деканът на ЮФ доц. д-р Христо Паунов. Той обеща, че 2019, когато се навършват 140 години от приемането на Търновската конституция, годината ще бъде пълна със събития и форуми, на които преподаватели и студенти ще имат възможността активно да участват.

 

Иван Кърчев