Катедра „Социология и науки за човека“ връчва наградите от национален конкурс „Култури на знанието и свят на живота“

    IMG 20180612 145750 2 На 13.06.2018г. е финалният етап от националния конкурс за ученическо есе „Култури на знанието и свят на живота“. Конкурсът се организира от Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на ПУ „П.Хилендарски“.
     Учениците от 12-ти клас от цялата страна имаха възможност да избират между три провокативни теми за своите разработки: "Човешкото тяло в епохата на биотехнологиите", "Виртуалният човек и реалният човек - как общуваме в глобалния свят?", "Разболяват ли психиката ни междучовешките отношения?".
     Заключителният етап в конкурса е представяне на есетата на участниците пред комисията на конкурса, което ще се проведе в емблематичната 16-та аудитория в сградата на Философско-историческия факултет на ул. Костаки Пеев в Пловдив от 12.00ч. Веднага след това ще бъде и награждаването. Освен книги и грамоти, най-добрите участници ще получат възможността да бъдат приети за студенти в перспективната бакалавърска програма на Философско-историческия факултет - „Социология и науки за човека“ – без допълнителен кандидатстудентски изпит. Грамоти и поздравителни адреси ще получат и училищата, в които завършват своето средно образование участниците-призьори.


     Събитията, организирани от катедра „Социология и науки за човека“ в този ден продължават с презентациите на завършващите първи курс студенти от специалността „Социология и науки за човека“.
     В рамките на провежданата през втория семестър Социологическа лаборатория, докторанти и студенти представяха и дебатираха по значими теми, които са достойни за размисъл, дискусия, но и за научни задълбочени изследвания. Сред въпросите през семестъра присъстваха теми като: „Феминизмът – предразсъдъци и страхове. Форми на феминизма. Български феминистки.“, „Всекидневие и форми на заетост в "периферните" градски зони (по примера на Столипиново, гр. Пловдив)“, „Обезличаващата роля на униформата в ежедневието на професията ..... (медик, военнослужещ, пожарникар или на полицай).“, „Съвременни форми на социалното страдание – дефиниция и изследователски подход“, „Проблеми на теренното изследване“, “Изследователят като „инсайдър“. Изследване на „собствена общност“ (субкултурна, професионална, етническа и т.н.). Предимства и трудности пред изследователя-инсайдър.“, „Сексуалност и семейство. Хомосексуални форми на страдание. Хомосексуалност в България.“.
     На 13.06 от 13.00ч. отново в 16-та аудитория студентите ще представят своите Курсови проекти по избрана тема от посочените по-горе. Презентирането е с вход свободен и всеки, който се интересува от Социология, но и от науки за човека, както и всеки изкушен от представените теми, може да присъства, за да чуе какво мислят младите социолози от катедра „Социология и науки за човека“.