Студенти-прависти любопитни кога и как се обжалва акт от „Пътна полиция”

botio policeБъдещите юристи обсъдиха новите промени в ЗДвП и наказанията, налагани на виновните

Студенти от Юридическия факултет на ПУ „ Паисий Хилендарски” за първи път приеха гост-лектор от сектор „Пътна полиция”-Пловдив. С инспектор Ботьо Гиргинов те обсъдиха новите промени в Закона за движение по пътищата; какви са проблемите, които шофьорите срещат на пътя от гледна точна на нормативно уреденото им поведени.

Бъдещите юристи поставиха редица въпроси за ефективността на упражнявания административен контрол от страна на униформените и не на последно място се интересуваха кои актове могат да бъдат обжалвани по административен ред; кога даден нарушител може да отправи възражение до органа, който му налага административно наказание-глоба и други. Събитието с публичната лекция от страна на представител на „Пътна полиция” бе организирано от Кръжока по публичноправни научки, с ръководител д-р Антония Илиева, която е главен асистент по административно право и процес в Юридическия факултет.

botio police2Приветствие в началото на срещата отправи и заместник-деканът на факултета доц. Христо Паунов, който не пропусна да подари на госта фланелка с емблемата на факултета, чийто цвят съвпада с цвета на парадните униформи на МВР служителите. Това даде повод на вицедекана да пожелае много от студентите след дипломирането си да попълнят редиците на МВР с качествени и добре подготвени кадри, с добри правни познания. Доцент Христо Паунов използва моментът на препълнената аудитория със студенти от всички курсове, за да представи пред тях и новия ръководител на катедра „Публичноправни науки”-доц. Константин Пехливанов, което бе прието с ръкопляскания в залата.

Наред с дискусиите за актуалните промени в ЗДвП, студентите се запознаха с административните наказания за нарушителя на закона, които са в сила от тази година и са значително завишени, особено за шофиране с превишена скорост; какви са условията, за да има правомерност в действията на органите на МВР за сваляне на регистрационните табели; шофирането с т.н. „зимни гуми”; правилното придвижване на велосипедисти и пешеходци и до колко на този тип участници в движението могат да бъдат съставяни актове за установяване на административни нарушения.

     Членовете на Кръжока по публичноправни науки към ЮФ си припомниха и сигналите, които представителите на органа на изпълнителната власт, каквито са всъщност полицаите, могат да дават в изпълнение на своите задължение с конклудентни действия (знаци на регулировчик). От практична гледна точка студентите останаха най-много доволни от това, че човек от практиката им показа различни административни актове, които са и обект на изучаване в лекциите по Административно право и процес и по тях се решават казуси в часове за семинарни занятия.            

Бланката за глоба с фиш, актът за установяване на административно нарушения и впоследствие издаването на наказателно постановление, както и заповед за налагане на принудителна административна мярка бяха изчерпателно анализирани от инспектор Ботьо Гиргинов, който пред студентите-прависти подробно обясни кои са задължителните реквизити и при липсата на кои от тях даденият акт може да бъде обжалван. Наред с чисто административната част от правото, по смисъла на Закона за движение по пътищата, представителят на МВР обясни какви наказания могат да последват ако даден шофьор бъде установено, че е нарушил нормите на ЗДвП, но е решил да „оправи” нещата по втория начин-корупционния.

На мултимедията бяха показани презентации, които категорично осъждат корупционните практики и апелът на инспектор Ботьо Гиргинов бе, че даването на пари никога, ама никога няма да спаси човешки живот на пътя, а още по-малко да превъзпита шофьорите и другите участници в движението.

В навечерието на 8-ми декември, когато се чества Студентския празник, полицаят призова бъдещите висшисти да бъдат внимателни и правилно да се забавляват и никога да не разбиват мечтите си в асфалта, защото обществото има нужда от умни и много добре подготвени юристи, които да защитават правата на хората. Гостуването на служителя на ”Пътна полиция” е поредното доказателство за кампанията „Полицията в близост до обществото”.

Ръководителят на Кръжока по публичноравни науки д-р Антония Илиева направи скромен подарък – правна литература и връчи сертификат с благодарност към Ботьо Гиргинов, който е и първият извънуниверситетски гост в Кръжока. 

Следващият гост в Кръжока по публичноправни науки ще бъде служител от РДНСК.

Иван Кърчев