Председателят на Административния съд стартира учебната година в Юридическия факултет на ПУ

Admin sad Kolev PehlivanovДеканът проф. Стоянов връчи книжките на първокурсниците

 

Новият председател на Административен съд-Пловдив Явор Колев символично даде старт на обучението по Административно право в тазгодишния втори курс по право, редовно обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  Посещението на магистрата сред студентите се оказа приятна изненада за самите тях, сред които имаше такива, които набързо го разпознаха преди да бъде представен официално пред аудиторията от заместник-декана Юридическия факултет доц. Христо Паунов и водещия курса на обучение доц. Константин Пехливанов.

Това определено  зарадва магистрата, защото макар и втори курс кандидат-юристите явно следят кой кой е по върховете на пловдивската правораздавателна система.Ръководителят на административни съдии в града под тепетата е магистрат с дълъг стаж, като през последните 10 години правораздава в същия съд и в това му качество бе отличен и е носител на награда "Съдия на годината". Преди да поеме кормилото, съдия Явор Колев беше заместник-председател на Административния съд.
        Пред препълнената аудитория със студенти той изнесе мотивираща реч като разясни спецификата на административното правосъдие и многообразието от делата, които се разрешават в него - данъчни, митнически, осигурителни и др. Колев подчерта доброто сътрудничество между съда и Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и  покани студентите да се запознаят с работата на съдиите в открити заседания, както и на симулативните процеси, които ще бъдат организирани от преподавателите. Последният такъв беше проведен през месец май тази година с тогавашния, а сегашен четвърти курс. Тогава се роди и идеята, дошла от студенти, с особен интерес в материята, да се учреди Кръжок по публичноправни науки към ЮФ,който да бъде двигател на допълнителни инициативи с цел по-добра подготовка по всички дисциплини от този дял на правото.Съдия Колев изтъкна, че приблизително половината от съдиите на АдС-Пловдив са завършили ЮФ на ПУ, както и че много от завършилите право кандидатстват за позициите „съдебни помощници”. Според него сътрудничеството между ЮФ и АдС би допринесло много за повишаване на практическата подготовка на студентите.                                  

Съдия Колев продължи традицията първата лекция на курса по Административно право да се открива от председателя на АдС-Пловдив. Миналата година тя беше открита от съдия Георги Петров - първи председател на АдС-Пловдив от неговото създаване през 2007 г., с два мандата на длъжността.


parvokursnici17Докато председателят на Административния съд беше при второкурсниците, то колегите им от 1 курс си получаваха студентските книжки в друга аула на ПУ. Те бяха поздравени от декана на Юридическия факултет проф. д-р Венцислав Стоянов. Това бе тяхна втора среща с него, само в рамките на две седмици.

Първата среща на новоприетите студенти по право с проф. Стоянов беше в рамките на двудневната Юбилейна конференция, която се проведе в средата на септември. Тогава по покана на деканското ръководство и Факултетния студентски съвет за първокурсниците имаше специално събитие-презентация за дейностите на ЮФ и възможността за активно участие във факултетния живот за всеки един студент-правист.

 

Иван Кърчев