Подготвят юбилейна конференция за 25 години Юридически факултет в Пловдив

konferencia-UFЮридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” чества 25 години от основаването си. Цялата 2017 година е съпътствана с редица прояви по повод юбилея, като кулминацията на тържествата ще бъде на 19 и 20 септември. В рамките на два дни в Пловдив среща ще си дадат най-изявените академични преподаватели, юристи, практици и разбира се представители на държавната и местната власт.

За първия ден от конференцията „Правото - традиции и перспективи” са предвидени поздравителни адреси и юбилейни научни доклади от основателите на факултета, международните гости от Швейцария, Италия, Франция, Хърватия, Сърбия, Македония.

Очаква се да дойдат и „тримата големи”, както се наричат неофициално в съдебната власт председателят на ВАС, председателят на ВКС и главният прокурор. Покани за юбилейната конференцията са отправени и до Народното събрание, Министерския съвет, Министерство на правосъдието, Министерството на образованието и науката Президентството и местната власт, уточни заместник-деканът на Юридическия факултет доц. д-р Христо Паунов.

Заседателната зала на Общинския съвет-Пловдив ще домакинства тържествената проява по повод 25 години правно образование в Пловдив. Вторият ден конференцията „ще се премести“ в аудиториите и залите на ПУ „Паисий Хилендарски”, където паралелно ще вървят на четири места 4 панела научни симпозиуми. Първият панел „Гражданскоправни науки”, вторият - „Публичноправни науки”, третият - „Международно право и международни отношения” и четвърти - „Теория и история на правото.Наказателноправни науки”.

Всеки един от панелите има модератор, който е академичен преподавател от ЮФ, а общо в четирите панела ще бъдат представени над 70 научни доклада.

„Самата бройка на научните доклади е огромна и ние се радваме, че десетки колеги от цялата страна заявиха участие в юбилейната конференция, което е доказателство за важното значение на юридическото образование и перспективата, която стои пред нас и пред нашите студенти” - заяви заместник-деканът доц. Христо Паунов.

Очаква се в отделните панели да бъдат засегнати практически въпроси, които засягат хиляди хора, а академичните  преподаватели ще представят своите виждания за решаване на отделните казуси в различните направления на науката и заобикалящите ни правоотношения в ежедневието. От деканското ръководство с признателност заявиха, че Адвокатска колегия - Пловдив, КЦМ и Фонд „Научни изследвания” към ПУ са подпомогнали значително проявата, с която се слага кулминационната точка на честванията за 25 години ЮФ. Не на последно място подкрепа има и от ректора на университета и местната общинска власт. 

Наред с научната част, за първокурсниците редовно и задочна форма на обучение е предвидена полезна презентация за значението на правото, възможностите за развитие на студентите в ЮФ и още куп полезни съвети. Презентацията е подготвена от Факултетния студентски съвет на ЮФ. Тя ще бъде представена на 20 септември. В същия ден студентите ще могат да посетят аудиториите и да изслушат докладите на преподавателите.

d-r-Hristo-Paunov”Най-важната задача пред нас сега е успешно да проведем конференцията, а след нея още по-успешно да завършим акредитацията на ЮФ, която ще излезе през следващата 2018 година. Надяваме се, че ще спазим традицията и занапред ще се справяме успешно с всички предизвикателства, които стоят пред нас, защото правото е създадено от човека и служи на човека, а в основата на правото стои справедливостта. Всички сме призвани към нея, а ЮФ е мястото, където нашите студенти могат да черпят знания, за да я постигат в професионалната си реализация” - заяви доц. Христо Паунов, който заедно с другия заместник-декан доц. Теодора Филипова, са сред основните организатори на юбилейната конференция. 

 

 

 

Иван Кърчев