Ученици от различни краища на България дойдоха за Деня на отворените врати в Юридическия факултет на ПУ

PU-otvoreni vrati

Завиден брой млади хора посетиха Юридическия факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски” в Деня на отворените врати. Приятна изненада бяха кандидат-студентите, пропътували стотици километри от Враца, за да се запознаят на място с преподаватели, студенти, докторанти и да пият „вода от извора” как трябва да се подготвят добре за предстоящите изпити по история и български език, какви дисциплини ще изучават, ако бъдат приети след изпитите и къде могат да се реализират след успешно завършване на ЮФ в най-добрия извънстоличен университет. Освен от Враца, гости на юристите бяха момчета и момичета от Казанлък, Панагюрище, Първомай и други краища на страната.

Разбира се имаше ученици и от пловдивските училища -  Национална търговска гимназия, ЕГ „Пловдив”, ГХП, ПГХТТ, „Софроний Врачански”, Френската езикова гимназия и много други. Пред тях председателят на изпитната комисия по история доц. д-р Тодор Радев разясни какви ще се правилата за оценяване на изпитните работи за тазгодишните кандидат-студенти  и какви са основните изисквания за висока оценка от изпита по История на България, който е „една от вратите за вход” в специалността „Право”. Същото направи и ас. Мариана Куршумова, която пък е член на изпитната комисия по Български език - втората врата, през която трябва да се мине, за да се запиши желаещият да учи право. Тя сподели, че тази година за първи път от теста по езикова култура отпада първата задача, която включваше 60 думи, а зрелостниците трябваше да подчертаят само вярно изписаната. Занапред тестът по езикова култура ще бъде от 3 задачи, като по този начин се отговаря на очакванията на кандидат-студентите.
     След като бяха запознати с условията за приема, гостите, а навярно и бъдещи студенти в ЮФ, се запознаха със заместник-декана доц. д-р Христо Паунов, който обобщено представи държавно-регулираната специалност „Право” и двете магистърски програми в Юридическия факултет - „Публична администрация” и „Международни отношения”.  Той бе водещ и своеобразен домакин  на Деня на отворените врати, като заради силния интерес се наложи да бъдат направени няколко сесии в един ден за презентация на факултета, който тази година навършва четвърт век, т.е 25 години юридическо образование в Пловдив. В инициативата, която се оказа изключително полезна за всички, се включи и д-р Ангел Шопов, който е главен асистент по Гражданско право. Той професионално обясни пред пълната зала „Компас”, която се оказа тясна да побере гостите, каква е същността на юридическата професия и какви са задачите и казусите, които трябва да решават студентите през курса на обучение, за да стигнат до заветния момент на дипломирането.
    Активно участие в Деня на отворените врати показаха и студентите от ЮФ, които вече са 2, 3 и 4 курс. Подробно разясниха, че  в университетския живот освен лекции и упражнения, има и още приятни моменти като организирането на различни инициативи с научна или практична цел. Бъдещите юристи имат редица форми за изява, като Клуба по Международно хуманитарно право, Клуба на цивилиста, ЕЛСА-Пловдив. Предстои да бъдат създадени, като инициатива на студенти, и други клубове по различните направления в правото. От скоро в ЮФ има нов състав на Факултетен студентски съвет, който е законоустановеният орган за защита правата и интересите на обучаващите се. Той е форма на студентско самоуправление, в което влизат и докторантите. Дейността на Студентския съвет бе презентирана по такъв начин, че сега влизащите в университета да бъдат грабнати за бъдещите инициативи и проекти.


     Събитие, което тепърва предстои е Студентската юридическа научна академия /СЮНА/. Тя е насочено към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Академията е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. Настоящото провеждане на СЮНА е под мотото „25 години Юридически факултет“. Стремежът на организаторите е СЮНА да се превърне в традиционно събитие в живота на факултета, да бъде провеждано ежегодно и допълнително да стимулира студентското научно творчество. В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет. В рамките на тази инициатива всеки желаещ да участва студент трябва да представи разработка на юридическа тематика в максимален обем до 15 страници, която да засяга въпроси от областта на един или повече правни сектори и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в разработките си широка палитра от правна проблематика. Най-добрите разработки ще бъдат допуснати до втората фаза на състезанието – техните автори ще ги представят пред жури от практикуващи юристи и преподаватели през месец май 2017 г. Най-добрите студентски разработки ще получат награди, възможност за публикации в специализирани издания, както и грамоти.

Студентската юридическа научна академия бе промотирана пред студентите по време на първата по рода си среща тет-а-тет с ръководството на ЮФ и представители на петте курса по право, наречена „Обратна връзка”, породила се в социалната мрежа Фейсбук, а инициатор е заместник-деканът доц. д-р Христо Паунов. Целта на посоченото събитието бе да се проведе среща със студенти от специалността „Право“ в ЮФ, които свободно да изразят мнения, въпроси и предложения във връзка с обучението и практическата подготовка във Факултета. Студентите се запознаха с предстоящите инициативи по повод 25-годишния юбилей на ЮФ и с някои обозрими предизвикателства, предстоящи през 2017 г. Форумът се оказа свободна територия за споделяне на идеи и „ноу-хау“ , арена на правни спорове кое е по-справедливо и кое е по-добро. Отговорниците на курсове пожелаха такива срещи да има по-често, за да се подобри както обучението, така и връзката студенти-академични преподаватели в Юридическия факултет,  който в най-кратки срокове да стане първенец сред всички юридически факултети в страната.

 

Иван Кърчев