Административният съд на 10 години-празнува със студенти прависти

1Студенти, докторанти и преподаватели от Юридическия факултет на Пловдивския университет участваха в Ден на отворените врати в Административен съд - Пловдив, който се проведе по повод 10-та годишнина от създаването на съда. 

На 1 март тази година Административните съдилища в страната отбелязаха първото десетилетие, откакто са създадени. По този повод Пловдивския административен съд отвори широко вратите си за студенти, докторанти и преподаватели от Юридическия факултет.

Зала 1 на АС - Пловдив се оказа тясна да побере любознателните студенти, които с интерес се запознаха с историята нао учредяването на Съда и неговите първи дела. След това кандидат-правистите успяха да разговарят непринудено с действащи съдии, които надълго и нашироко им обясниха какви са изискванията един дипломиран юрист да може да облече черната тога и да правораздава в сградата на бившето руско консулство, на ул.”Иван Вазов”.


Домакин на проявата бе съдия Георги Петров, който в продължение на 10 години неуморно ръководи един от най-натоварените съдилища в страната, които разгледат административни дела. Според него, има огромна нужда от увеличение на бройката на съдиите, тъй като сегашната е малка, с оглед натовареността им. Вторият му мандат изтече съвсем скоро, но той с радост споделя, че с помощта на колегите си е създал една институция,която има огромно бъдеще, за да продължи да се утвърждава като огледало на справедливостта.
Сътрудничеството в редица направления между Административен съд- Пловдив и най-добрият извънстоличен Юридическия факултет датират от времето на основаването на Съда. 

3Съдии са лектори  по различни теми в ЮФ,а студенти пък  провеждат изнесени семинарни занятия в съдебните зали, по време на които симулират административни процеси по различни дела.Двама от доцентите от ЮФ-Христо Паунов и Константин Пехливанов са членове на изпитната комисия за кандидатите за съдебни помощници. Затова къде на шега, къде на сериозно председателят на Съда Георги Петров призова студентите отлично да усвояват правото, защото един ден  отново могат да се явят на изпит именно пред доц. Паунов и доц. Пехливанов, но този път като кандидати за съдебни помощници.

Преди да покаже съдебните зали и да запознае  студентите със структурата на съда, Георги Петров  получи специални призове от Юридическия факултет. От името на декана на ЮФ проф. д-р Венцислав Стоянов, Административен съд – Пловдив бе удостовен с Диплом и Почетен знак за принос в развитието на българското право. Призовете бяха поднесени от двамата заместник-декани на ЮФ - доц. Теодора Филипова и доц. Христо Паунов.


2Представителите на двете институции си пожелаха и занапред да имат добро сътрудничество и отлични професионални контакти. Неминуемо това е от полза и за студентите от факултета, тъй като по думите на Георги Петров, вратите на съда са винаги отворени за бъдещите юристи. Ръководителят на административните съдии в Пловдив насърчи дошлите студенти на рождения ден на съда, да се занимават с административно право като ги увери, че винаги могат да разчитат на неговата подкрепа и океанът от административноправни нормативни актове не бива да ги плаши.

         Магистратите и служителите на Съда пожелаха успешна юбилейна година за целия факултет, с пожелание да студенти и академични преподаватели да утвърждават правото като наука за доброто и справедливото, а сегашните студенти, утре да приложат това и на практика.
Участието в отбелязването на 10-та годишнина на Административен съд –Пловдив е част от множеството прояви в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хиледарски”, които ще продължат до края на 2017 г. по повод 25 години от неговото основаване.

Иван Кърчев