РИК 17 определи секциите за хората с увреждания по общини.Вижте кои са

izbori1.До изборите за президент и вицепрезидент на републиката и повеждането на национален референдум остава малко повече от седмица време. Според правилата на Изборния кодекс хората с увредено зрение или тези, които имат затруднения в предвижването ще могат да упражнят правото си на глас в конкретни секции, които са определени за такива гласоподаватели с решение  № 73 ПВР/НР  от 26 октомври на Районната избирателна комисия 17.В общините на Пловдивска област, за които отговаря РИК 17, има такива секции, които са на първите етажи на сградите и ще бъдат обозначени с утвърдените от ЦИК знаци за допълнителното им предназначение.

 


Напрактика това означава, че ако даден избирател е вписан в избирателен списък, чиято секция се намира на по-трудно достъпно за него място/ етаж и др., то той може да гласува в тези секции, които ще бъдат специално оборудвани за хора с увреждания.  В тези случаи не е нужно избирателят да подава предварително заявление в общината си, за да гласува. Достатъчно е да носи със себе си документ за самоличност и в определената секция за хора с увреждания ще попълни декларация, че няма да гласува на друго място. Празната бланка на такава декларация,която има утвърден образец,  ще получи на място в СИК. След което ще може да гласува.


Ако избирателят е с увредено зрение,слух  или др., което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на СИК може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, който се посочва само и единствено от гласоподавателя с увреждания.  Данните на придружителя се записват в допълнителен списък, като един човек може да бъде придружител само на двама избиратели.


Общинските администрации са изпълнили задълженията си за предприетите мерки и са определили в кои часове на изборния ден-6.11, ще могат да се приемат заявки  за осигуряване на транспорт  за хора с увреждания, които желаят да гласуват.2.Подчертаваме, че по-горе определените  секции са различни от тъй наречените подвижни избирателни секции ( ПСИК). За територията на РИК 17 за предстоящите избори и национален референдум има разкрити  ПСИК в общините Стамболийски, Садово, Първомай, Куклен, Карлово, Брезово и Асеновград.
 В срок до 31 октомври ако има избиратели от тези общини, които желаят да гласуват в дома си, при условие, че имат  трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат жилището си, то трябва да подадат заявление (може и от техен пълномощник) до общинския кмет, за да бъдат вписани в списъка за гласуване в Подвижната секционна избирателна комисия. В останалите общини от Пловдивска област РИК 17 не е разкрила ПСИК, тъй като не са били изпълнени изискванията за минимум 10 заявления от хора с трайни увреждания в срока до 22 октомври. ( чл.37 от ИК)


Избирателни секции, определени  за хора с увреждания по общини в следния линк към решението на РИК 17

https://rik17.cik.bg/pvrnr2016/decisions/73/2016-10-26

Йордан Дамбулев

Иван Кърчев

/говорители на РИК 17/