Завърши проектът "Всичко е възможно" и издадоха Наръчник за превъзпитание на уязвими групи хора

Сдружение "Майки срещу дрогата" в партньорство със Сдружение "Обединени професионалисти за устойчиво развитие" проведоха заключителна среща по проект "Всичко е възможно", с ръководител Камен Стратиев №93-00-138/12.03.2015 г. финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 - 2014г..

Срещата се проведе с представители на ключовия партньор - Затвор Пловдив, експерти от ЦСРИ - Пловдив и други експерти работещи с осъдени лица, лица в пробация, деца и младежи с девиантно поведение. Експерти представиха Наръчник за разработване на специализирани програми за превъзпитание, с фокус върху уязвими групи в затворите - лица от ромски произход, лица с ментални проблеми, зависимости, както и такива с ниско интелектуално равнище. Беше прожектиран и двадесет минутен документален филм, представящ работата с осъдените лица и постановката на две сцени на Форум театър в Затвор Пловдив, с ентусиазираното участие на осъдени лица, като част от груповата работа по специализираната програма за превъзпитание. Участниците в заключителното събитие изразиха своето удовлетворение от обученията по проекта и заявиха своето желание за продължаване на съвместните партньорски дейности.