Павел Гимишев-14 стъпки за нова визия на община "Родопи" в полза на хората,а не само на 2-3 властимащи

Ето 14 стъпки за развитие и просперитет на община "Родопи", прелдожени от Павел Гимишев и кандидатите за общински съветници и кандидати за кметове на кметства в община "Родопи". Заслужава си да бъдат прочетени, осъзнати и подкрепени на 25.10. Заслужава си, когато съюзът е от НАРОДА, а не от партиите, които се отчитат в София на големите си началници.1 стъпка - Общинска администрация


В последните години Общината се управлява с един зам.-кмет, а по закон се полагат поне 3-ма и средствата за тях са предвидени от държавата и не се отразяват на бюджета на общината. Общината няма и Секретар! В същото време служителите в общината се увеличиха. С цел експертност и експедитивност на работата на общинската администрация аз ще работя с четирима заместник-кметове и секретар.Ще намаля персонала в сградата на общината, но ще увелича служителите в кметствата. Всички услуги за гражданите ще се предоставят и в населените места. По този начин ще се спести време и средства на гражданите. Въвеждане на електронни услуги.


2 стъпка-Инфраструктура


Завършване на започнатите канализациите с пътна настилка.Рехабилитация на пътища, внимание и към вътрешни улици.Обновяване на ВиК мрежата.
Изграждане на път между селата Брестник-Белащица-Марково-Първенец-Брестовица.Саниране на общинските сгради и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.Рехабилитация на пешеходни зони, паркове и тротоари.


3 стъпка-Образование.
Съвместна работа с училищните настоятелства. Възраждане на училищния спорт, междуучилищни състезания.Ресорен зам/-кмет по "Образование".


4 стъпка- Социални дейности
Осигуряване на социален патронаж във всички населени места. Подкрепа за самотни родители, многодетни семейства и възрастни хора. Подкрепа за талантливи деца.


5 стъпка -ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Обезщетението на правоимащите със земеделска земя ще се извърши още през 1-та година.Още с постъпването си като директор на ОД "Земеделие", основен приоритет за мен като жител на община "Родопи" и общински съветник, бе започването на така дългоочакваното обезщетение на собствениците на земеделски земи. Учудваща за мен се оказа съпротивата, както от бивши, така и от настоящи общински съветници, някои ДАЖЕ от тях в момента кандидати за кметове.

Възпрепятстване на процеса се оказваше и от ръководни служители в общинска служба Земеделие-Родопи. Това бе и една от причините да предприема кадрови промени в службата. Всички знаем, че община "Родопи" остана една от последните общини в страната, която не е извършила обезщетението на собствениците. Това е така , защото имотите на територията на нашата община са апетитна хапка /именно за тези, които възпрепятстват процеса до момента/. Наясно съм какво трябва да се направи, за да се приключи с тази неспрведливост. Преди да се пристъпи към същинското обезщетение ще настоявам да се довърши проверката на списъка с лицата, която започнах като директор на ОД Земеделие.

 

6 стъпка-Ускорена работа по въвежане на общ устройствен план на селата.

Съгласно Закона за Устройство на Територията от 01.01.2016г спира възможността за смяна на статут по сегашната процедура. От 2016 смяна на статут на земеделска земя ще е възможно само ако населеното място има общ устройствен план.За това приоритет ще бъде всички села да имат утвърден устройствен план.

 

7 стъпка- Децентрализация
Отделните населени места трябва да разполагат с отделни бюджети. Ясно разработена методика за получаване на средства за всяко едно от селата. Необходимо е също да се вменят повече права и задължения на местните кметове. Аз ще бъда надпартиен кмет, ще работя с всички кметове на кметсктва, които са посочени от жителите на общината, без значение от партийна принадлежност. Ще разчитам на екипа , на идеите и желанието за по-добър живот, на всеки един общински съветник и кмет на кметство.


8 стъпка  Европейски програми
Повече привлечени средства от програмите на Европейския Съюз. Спешно кандидатстване по проект за изграждане на междуселищна пътна мрежа между селата Брестник-Белащица-Марково. Задължително ресорен заместник-кмет "Европейски програми".

 

9 стъпка-Стратегия за развитие на туризма -

Успоредно с "Пловдив европейска столица на културата - 2019". На територията на община Родопи се намират достатъчно много забележителности и паметници с културна и религиозна значимост. Ние имаме стратегия за реставрация и пополяризиране на нашите забележителности.Общината трябва да създаде условия ,както и да подпомага инвестициите насочени в строителство на туристически обекти. Назначаване на ресорен заместник-кмет по "Икономика и туризъм".

 

10 стъпка -Създаване на общински пазари за продажба на местна земеделска продукция, модернизация на съществуващите.


През  община "Родопи" преминават важни пътни артерии, свързващи няколко области със София. Тази даденост трябва да се използва, като в близост до тези пътища се изградят модерни, покрити пазари за продажба на земеделска продукция, произведена в нашите села. По този начин ,ще се даде възможност на земеделските стопани да продават част от произведеното на краен потребител. Модернизация и използване на съществуващи пазари. Такъв е примера с пазарчето в с. Цалапица. В този конкретен случай общината трябва да вложи минимални средства за настилка и навес.

 

Стъпка 11 - Общиски предприятия

Създаване на ново Общинско дружество "Управление и стопанисване на горите". Община Родопи има над 10 хиляди декара собствени гори, които до момента никой не опазва. Най-вероятно някой се възползва и печели от това. Със създаването на такава фирма, ще има контрол и допълителни приходи в бюджета. Горите ще се защитят от незаконната сеч, а с приходите ще се изграждат пътища и инфраструктура.Добавяне на нова дейност към съществуващата общинска фирма Спектър - "Озеленяване, инфраструктра и улично осветление". Предвиждам обединяване на хората от временна заетост и ангажирането им с поддръжката на паркове и публични обекти в селата. За целта ще се закупи техника и изготвен график за работа във всяко едно населено място.


12 стъпка-Създаване на експертен съвет към община "Родопи"

В него трябва да влязят  като членове всички кметове на кметства, местен бизнес, неправителствени организации, сдружения, спортни клубове и църковни настоятелства.  

 

13 стъпка -Спорт

Изграждане и реконструкция на спортни площадки и футболни игрища. Ясни критерии за подкрепа на всички спортни клубове.


14 стъпка- Прозрачност и откритост


Публично предаване на сесиите на общинския съвет! Провеждане на открити сесии по селата! Достъп до общисвена информация!

 

Павел Гимишев и кандидатите за общински съветници и кметове на кметства са под номер 14 в бюлетините в община "Родопи".

Ангелина Михова