Създават 20 учители-ментори за работа с ученици в три училища

През август тази година експерти от сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” ще обучат 40 преподаватели от две пловдивски училища и едно в Ракитово за това как да бъдат ментори, в помощ на проблемни деца и такива ученици, които имат риск да отпаднат от училище. Преподавателите, които ще се включат в проекта „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт „Отворено общество-София” вече са избрани и чакат да започне обучителният им период. Това съобщи на нарочна пресконференция Камен Стратиев, от Сдружението, което ще движи през следващите 8 месеца инициативата.

 Учениците ще бъдат 40, като те ще бъдат разпределени между учителите-ментори, които са от конкретното училище. Така в Пловдив по създаването на менторство между преподавател-ученик ще се работи в ОУ „Панайот Волов” и НУ „Кирил Нектариев”, а ВУИ „Ангел Узунов” е избраното училище от Пазарджишка област, което е в Ракитово.„Първият етап вече сме го реализирали-т.е. да изберем учителите-ментори, през август ще ги обучаваме и от новата учебна година ще започнат конкретна работа с определените деца.

След това в период от 6 месеца ще следим каква е връзката между децата и преподавателите, която ще бъде и извън учебния процес, като една от задачите е менторският подход да помогне на учениците да имат по-добър резултат в образователния процес и да се спре процесът на отпадане на учащите”-това допълни Николета Янева, която е обучител и активно се включва в реализирането на проекта. По думите й с обученията за учителите и въведения подход в работата с учениците се постигат най-важните цели на проекта, а именно  овластяване на учениците за промяна в поведението и отношението към училището и активно самоопределяне на собственото бъдеще.

От сдружението „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”, чиято мисия на експертите е да подпомага уязвими и неравнопоставени групи от хора, за постигане на професионална и личностна реализация, уточниха, че след като приключи тази програма за менторството в трите училища, преподавателите ще споделят на семинар своите практически задължения и ще обменят опит. След това те ще имат задачата да изготвят Наръчник за менторство, който да бъде одобрен и след това прилаган и в други училища в страната. Това се очаква да се случи през пролетта на следващата година.