Аграрният университет дава опит на израелски фермери

Гости от Израел, водени от посланика на страната у нас Шаул Камиса Раз, бяха гости на Аграрния университет днес. В делегацията участваше и заместник-генералният директор на министерството на земеделието и развитието на селските райони Ицхак Бен-Давид.

В аулата, където се проведе семинара „Иновации и земеделие в Израел“, имаше студенти, фермери, научни работници, а също и представители на търговски фирми. Земеделският министър Десислава Танева пристигна, за да приветства участниците.

Десислава Танева посочи, че Израел е държава, която може да бъде пример в посока на прилагането на иновативния подход в земеделието, а нашата страна може да се ползва от техния опит. Министърът се обърна и към студентите с думите, че те са тези, които трябва да поставят основите на новаторските подходи в българското селско стопанство, с което да бъдат успешни и на световните пазари. „На вашата възраст човек не осъзнава важността на своето бъдеще“, каза тя и посъветва студентите да се учат и да приложат знанията си у нас, защото България е прекрасна страна.

Проф. Димитър Греков – ректор на университета, който тази година ще празнува 70-годишен юбилей – заяви в словото си, че иновациите в земеделието се превръщат все по-ясно в критерий за просперитет. „Убеден съм, че обмяната на знания ще доведе до изграждане на мост между образованието, науката и практиката“, каза той. В Програмата за развитие на селските райони има мярка за сътрудничество, посочи проф. Греков и добави, че семинарът днес е проява именно на партньорство в полза на земеделието. Инвестиции, обмен на кадри и трансфер на знания – това е резултатът, който се очаква от посещението на израелските гости./agroplovdiv.bg