Наши фермери черпят опит в Гърция

Млекопроизводители от община Раковски обмениха опит с колеги от съседна Гърция, посещавайки преди дни „Кутрас фарм” в Комотини. Целта на визитата бе да се създадат контакти между фермерите от двете страни на границата и да се запознаят  с  постиженията в говедовъдството на гръцките си колеги. Делегацията бе водена от Управителя на организацията и съпредседател на НСГБ Рангел Матански, а всички детайли по самото посещение и самия контакт между фермерите бе организирано от Изпълнителния директор на Националния съюз на говедовъдите в България – Михаил Михайлов.

 

„Гръцките колеги бяха изненадани, че тези млади момчета имат вече над десетгодишен опит в отглеждането на крави, обработват по няколко хиляди декара земя, търсят сяка ниша за подобряване на икономическите резултати във фермите. Затова не скриха нищо от работния процес  фермата на Кутрас.”- разказва Рангел Матански.

По думите му, гръцките фермери били доста напред - средна продуктивност около 10 000 кг годишна млечност от крава, средна дневна млечност от 500 крави - толкова се доят трикратно във фермата - 31-34 кг. Предават се над 15 тона мляко всеки ден, а месечният оборот на фермата е над 220 000евро.По време на обиколката била презентирана технологията на отглеждане на животните, използвана във фермата. „Интересна за нас бе дажбата която получаваха животните за деня. Силаж - 25 кг. без него няма мляко, 6 кг. царевица на зърно, 1 кг. цвеклови резанки, 3.5 кг. шрот, премикс и 2-3 кг. слама. Всичко това в миксера и на животните. Интересно бе и отелването на кравите - в индивидуални идеално почистени и дезинфекцирани боксове. Телето прекарва три дни с майката, като ефектът за нея е по-лесното отделяне на плацентата, а за телето по-малкия стрес.” -  продължава Матански. Като основни отправни точка за съдействие били подчертани подобряване на селекцията на млечните крави чрез закупуване на бременни юници от европейски страни с голям напредък в тази посока – Германия, Полша, Полша и др.

На българските гости били показани животни, закупени от тези държави, имащи опит в по-бързия генетичен прогрес на стадото. Показани били също и първите отелени юници с кръв на норвежко говедо - по изчисления на гръцките фермери при тези животни разходите за лекарства се намалят в пъти. „В момента фокусът на селекцията е изместен към подобряване на здравословния статус на животните в поколенията и по този начин се редуцират средствата за ветеринарно обслужване на всяко животно.” – обяснява Матански и уточнява, че по време на посещението в съседна Гърция българските фермери са се срещнали и с председателя на Холщайн за Гърция - г-н Василакас.

От него получили информация за трудностите, които срещат гръцките фермери с институциите и борбата им за оцеляване.„Главният резултат от срещата бе не само да се запознаем с новостите и проблемите, а да видим  един нов начин на мислене и действие по отношение на краварският бизнес. Неща, които ще осмислим и ще започнем да прилагаме в България.”- обобщи  съпредседател на НСГБ и председател на Фермерско мляко- Раковски - Рангел Матански.