Така ще се гласува на изборите през ноември!?

izbori mashinaПЪРВИ екран на машината:
Избирателят застава пред машината. Тя се активира с карта с надпис „Избирател”. На монитора ще се появи следният надпис: „ПОСОЧЕТЕ В КОИ ИЗБОРИ ЩЕ ГЛАСУВАТЕ?”. Под този надпис ще има 3 опции в три полета.


1. Избор 2 в 1
2. Избор за президент/вицепрезидент
3. Избор за Народно събрание
*избирателят натиска една от трите възможности, след това долу вдясно на екрана ще има бутон  „Потвърдете“, който следва да се натисне.
** избирателят може да избере да гласува и само за президент или само за народни представители., т.е. да не участва в два избора.
---------------- ---------
ВТОРИ ЕКРАН:
На екрана ще се появи надпис: „Вие избрахте да гласувате за:……….
Ако избирателят е маркирал, че ще гласува  в „Избор 2 в 1”, тогава на мястото на многоточието ще се появи следният надпис: "Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители".
-----------------------------
ТРЕТИ ЕКРАН:
Ще се появи електронна бюлетина за:
1.)избор за президент, избирателят ще посочи своя фаворит, а след това ще потвърди избора си чрез натискане на бутона „ПОТВЪРДИ”. Машината ще издаде контролна разписка.
2.) Веднага след това на монитора ще се появи електронна бюлетина за избор за народни представители, където избирателят ще действа по същия начин. След като потвърди вота си, избирателят ще получи втора контролна разписка за втория вид избор.
Преди да натисне бутона „ Потвърди”, избирателят ще има право да промени вота си чрез бутона „Промени”.
---------------- ----------------
ще се гласува с една карта "Избирател".
*** Ако избирателят е гласувал само в Избора за президент/вицепрезидент, без да е гласувал в Избор за народни представители,  тогава ще има една контролна разписка.
Така ще бъде и ако избирателят е гласувал само в Избора за народни представители, без да е гласувал в Избор за президент/вицепрезидент,  тогава ще има само една контролна разписка.