Юридическа „Публична администрация“ в ПУ – магистърска програма в 3 семестъра

paunov PAДоц. д-р Христо Паунов:
Програмата „Публична администрация“ в ПУ подготвя ръководни кадри

Доц. д-р Христо Паунов е омбудсман на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и ръководител на Магистърската програма „Публична администрация“, която е към Юридическия факултет. Той ни разказа какви са предимствата да се придобие диплома за магистър в професионално направление „Администрация и управление“, но от Юридически факултет.– Доц. Паунов, какви са предимствата на магистърската програма по „Публична администрация“ в Юридическия факултет?
– Програмата е адресирана към дипломирани бакалаври и магистри от всички специалности. Без да ги изброявам изчерпателно –  това означава хора, които са инженери, лекари, икономисти, юристи, педагози и филолози, особено тези, които се подготвят за ръководни кадри, и т.н. Тя дава допълнителна квалификация, захранва със знания от управленските и правните науки, както и от икономиката.  Подготвя за работа и кариера в публичната служба. Формира пространство на осведоменост и умения в широк обхват за това как се взимат управленските решения в съответствие със закона и как се участва в тяхната реализация.

С  други думи – пътека за професионално и кариерно развитие в служби и агенции на всички нива, включително специализираните администрации – полицейска, военна, данъчна, митническа, здравеопазване и др., в международни организации и институции на ЕС, ръководни и експертни длъжности в икономиката, мениджъри и консултанти по проекти и др.


– Кои са основните академични курсове в програмата?


–  Основните академични курсове са: Конституционни основи на държавното управление; Гражданскоправни основи на публичната администрация; Управление на публичната и частната собственост; Административно право и процес; Гражданско състояние; Държавна служба; Управление на обществените поръчки; Противодействие на корупционни практики; Управление на човешките ресурси и т.н.  Освен това бъдещите студенти, които вече се записват в програмата, ще учат и дисциплината „Управление на публичните финанси“, тъй като обществото е все по-чувствително на тема как се изразходват държавните средства, които основно се формират от данъците.

Целта е по този начин да подготвим кадри, които наистина разумно и правилно да управляват средствата, които се генерират в обществения всекидневен оборот. На изключителен интерес се радва и сравнително новата, не само за Пловдив, но и за цялата страна дисциплина „Електронно управление”, която се преподава от един от водещите експерти в България.

– Какви са промените в нормативната уредба, които имат отношение към магистърските програми и във връзка с извънредната епидемична обстановка?


– След промените в Закона за висшето образование, таксите за задочното обучение за конкретно това професионално направление „Администрация и управление“ бяха намалени доста. Таксата в момента за магистърската програма „Публична адимистрация“ е много привлекателна – малко под 380 лева за семестър. Считам, че и това е един допълнителен стимул за хората да могат да се запишат. Ако направим едно сравнение с предишните години, тогава таксите бяха 800 лева. Разбира се това по никакъв начин няма да промени облика на обучение в юридическата „Публична администрация“,  която е общо 3 семестъра и накрая се защитава дипломна работа по конкретно поставена тема. Лекциите са в събота и неделя.

През тази учебна година стартираме обучението онлайн,  в електронна среда, но Имаме възможност, според епидемичната обстановка да провеждаме обучение по хибриден модел, както и изцяло присъствено. Това дава възможност студентът, който активно е ангажиран през работните дни, да се дипломира в престижната магистърска програма.

При интерес към специалността заявления за кандидатстване по програмата се приемат в кабинет  225 в Ректората на ПУ, както и допълнителна информация на телефон 032/261-314 инспектор Петя Лупова