Научна сесия и основаване на „Клуб на социалния учен“ във Философско-историческия факултет

77315990 803148636783712 9175682987742724096 nКАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА ЧОВЕКА“ и научният екип по проект „Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“ успешно осъществиха научна сесия на тема: „СОЦИАЛНО УЯЗВИМИТЕ КАТО 'ИЗЛИШНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО': ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ЕМПИРИЧНИ ДАННИ“

На 26 ноември от 13.00 ч., зала „КОМПАС“ на ПУ едва побра младите социолози (преподаватели, докторанти и студенти) за планираните събития. Началото беше поставено от научната сесия, която събира в критически диалог младите изследователи от катедрата, които представиха предварителните резултати и своите първи рефлексии върху терена в рамките на двугодишния проект, финансиран по програма „Млади учени, докторанти и студенти“ от НПД към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Във втората част екипът на проекта и гостите на събитието от други факултети на ПУ "П.Хилендарски" инициираха учредяването на "Клуб на социалния учен" - доброволно обединение на студенти и докторанти с отчетлив интерес към социалните науки, който има за цел да предостави дискусионна платформа за споделяне и обсъждане на научни, но също и на граждански позиции, привличайки колеги от различни специалности (политолози, икономисти, юристи, педагози, литератори) и стимулирайки излагането на разнородни тези и специфични гледни точки върху „парещите“ проблеми на нашето всекидневие.

Проектът продължава! Очаквайте подробности...77287248 972203439804297 722201783069310976 n