Първокурсниците от специалностите „Социология и науки за човека“ и „Гражданско образование и чужд език“ ще имат специализирана дисциплина по Презентационни умения

 pu-soc-1-low   За първи път в ПУ „П.Хилендарски“ една от коронните за неформалното образование теми, а именно уменията да презентираме и да представяме себе си, влизат като част от обучението, което бъдещите социолози ще получат. Презентационните, заедно с комуникационните умения са едни от най-измеримите „меки умения“, които имат пряко отношение към професионалната реализация на завършващите студенти.
    Според статистиката 75% от работодателите смятат, че кандидатите за работа трябва да притежават високо ниво на „меки умения“, когато кандидатстват при тях за работа. А за 56% от работодателите Презентационните и комуникационни умения са ключови за заемането на работна позиция в тяхната организация. Това „класира“ Презентационните умения сред петте най-разпознаваеми и търсени „меки умения“ към 2018г., наред с Професионална етика, Самомотивация, Гъвкавост, Екипност, Способност за работа под напрежение.

    В рамките на експерименталното поле на дисциплината Социологическа лаборатория, първокурсниците от специалност „Социология и науки за човека“ и „Гражданско образование и чужд език“ ще имат възможност да се запознаят с основата на отличните презентационни умения. Ще чуят на живо гости и презентатори с опит. Ще практикуват и развиват собствените си презентационни умения.
    Създатели на модерната дисциплина „Социологическа лаборатория“  са доц. д-р Стойка Пенкова (Р-л на Катедра „Социология и науки за човека“) и доц. д-р Светлана Събева (ръководител на бакалавърската програма), а водещ на презентационните модули е докторант Мишо Гръблев (дългогодишен журналист и водещ).