Обновяват пешеходни пътеки в Пловдивска област

pateka socialistkiОбединението на жените социалистки в Пловдивска област стартира своя проект „Чуй ме! Виж ме!”.

Началото бе поставено на 19 ноември, когато се отбелязва Световният ден за борба с насилието над деца. Кампанията, чиято идея е обществото да бъде с още по-широко  отворени очи към проблемите на жертвите на насилие, включва и възстановяване на 10 пешеходни пътеки в селища от Пловдивска област. Първите бяха в село Труд и град Хисаря.

Инициативата има и за цел да повиши осведомеността на обществото за насилието над деца и жени, лошите последствията от него и начините да бъде осигурена адекватна подкрепа и грижа за пострадалите. В рамките на кампанията, в девет общини в област Пловдив ще се проведат информационни дни, а на местата, посочени от общинските власти, ще бъдат възстановени пешеходни пътеки. Зебрите ще бъдат завършени до 25 ноември, когато се отбелязва Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените. Брошури, включващи информация за местата и организациите, които могат да бъдат в помощ на жертвите, претърпели насилие ще бъдат разпространени в  цялата Пловдивска област. Заедно с брошурите жените социалистки ще подаряват и лилава лента на всеки, който пожелае да  я закачи в знак на подкрепа.
 „Статистиката сочи, че случаите на насилие над жени и деца се увеличават всяка изминала година. В 67% от тях насилието е извършено в семейството. Близо 1 милион от общо 3.78 млн. българки са пострадали от домашно насилие, сочат данните на Агенцията на ЕС за основните права.”, припомня тревожната статистика областният координатор на Обединението Александра Берданкова. Според нея  статистиката сочи, че всяка 4-та жена е жертва на насилие, а  в България съществуват ограничен брой специализирани услуги за терапия и подкрепа на деца и жени, преживели насилие.