Комисия "Трилистник" разследва кмета на община "Марица"

Общинският съвет на община „Марица” избра временна комисия, която има за цел да провери казуса с изграждането  на канализация в село Трилистник и най-вече разплащането по нея с фирмата-изпълнител.

Не случайно комисията бе наречена символично „Трилистник”, но основната й цел е да се превърне в четирилистник-детелина, която да носи щастие и просперитет за жителите на селото, избягвайки символа на партията „Обединени земеделци”, от която е кметът на общината Димитър Иванов. Той на сън и на явя се надява тази комисия и решенията й да излязат  като  „четирилистна детелина”, която да оправдаят действията му по казуса, за който малко по-долу ще разкажем. Всъщност временната комисия „Трилистник” се създаде по предложение на председателя на Финансовата комисия в ОбС Пламен Петков, който е и бивш председател на Общинския съвет, в предишния мандат.
       Ето и историята: През 2008 година община „Марица” печели проект за изграждането на канализация в село Трилистник. Първият етап от проекта предвижда изграждането на колектор, който струва 1 500 000 лева.Към днешна дата това съоръжение е изградено.През 2009 година, ПУДООС, предприятие, което е към Министерството на околната среда и водите, спира изграждането на канализацията в Трилистник, с мотива, че този проект не е приоритетен. Въпреки това част от канализацията е готова и общината подписва акт 15 за обекта. Тогава условието на ПУДООС е било, че след като има издаден такъв акт, едва тогава можело да се престъпи към разплащателни действия. Въпреки това обаче, държавното предприятие в продължение на две години категорично е отказало да се разплати за извършените строително-монтажни работи. Парадоксът в случая е, че  преди това ПУДООС е имала решение на УС, с което одобрява направените разходи.
След избирането на Димитър Иванов за кмет на общината през 2011 година, общинските съветници,общественици и политически лидери на основните партии в местния парламент, по никакъв начин не са уведомявани за действията или бездействията на кметската администрация по казуса с канализацията и разплащането на все пак направените СМР-та. Всичко това до средата на тази година, когато се разбира, че сметките на общината са запорирани.До това действие се стига след като фирмата-изпълнител „Бибов и ко” вади изпълнителен лист, на база подписано споразумение между нея и Димитър Иванов. На база това споразумение се стига до там, че Частен съдебен изпълнител взима 1 500 000 лева от бюджета на общината.
 
Парадоксалното в случая е, че никой не е виждал, нито пък има решение на Общинския съвет за такова споразумение, което да упълномощи кмета да предприема каквито и да са действия по казуса „Трилистник”. Още повече съветниците имат огромни съмнения, че кметът Иванов може би е злоупотребил, та дори и се е облагодетелствал от подписването на подобно споразумение. За да се разбере дали наистина е така, принципалът на общината, който е Общинският съвет създаде Временна комисия за разследване на случая. Тя има време от 3 месеца-период, в който ще се провери цялата кореспонденция между кмета, фирмата-изпълнител, ПУДООС и всички други институции, които са ангажирани с казуса. Притеснителното в случая, според председателя на Временната комисия Емил Лопатарев, е, че подписването на такива споразумение могат да доведат до разграбването на общината, ако така се процедира при всеки подобен случай.
 
Кметът Димитър Иванов отхвърли съмненията, които витаят у съветниците, като заяви, че дори е спестил лихви на общината по този казус с не изплатените пари от 1 500 000 лева. Той е готов да предостави всички необходими документи на Временната комисия, която ще разследва случая. Даже призова ако е необходимо да се търсят и отговори от предишната местна власт. Кметът Димитър Иванов призна, че взетите от ЧСИ пари са били предвидени за капиталови разходи. За да се набавят в общинската хазна, ще се търси продажбата на общински земи. Обаче за да се случи това е необходимо решение на Общинския съвет.
 
Според мнозинството в Общинския съвет обаче предишният кметски екип не е подписвал споразумение с фирмата-изпълнител, от което да е „пострадала” общината с 1 500 000 лева. За това отговорите на важните въпроси ще се търсят от сегашното ръководство.