Научна конференция по проект Жизнени преходи в трансформиращото се село се проведе през януари в Хисаря

271238401 662999798285587 9009112894928401430 nНаучната конференция обобщи свършената теренна работа по проекта досега. Всички участници представиха свои тематични доклади, които очертаха изследователските полета и изследователските интервенции, които всеки един от членовете на екипа е направил по време на теренните си проучвания. След всеки доклад модераторите оставиха достатъчно време за въпроси и дискусия. Тези дискусионни модули се превърнаха в генератор на нови идеи и научни хипотези, които ще бъдат обект на изследване през следващите етапи от развитието на проекта.

Бяха представени и завършени статии, които са резултат от проучванията по проекта. Съвсем скоро се очаква и специализиранията тематичен сборник.